Vi vil aldri klare å leve syndfrie liv – men det betyr ikke at vi ikke skal prøve å gjøre det gode

Vi vil aldri klare å leve syndfrie liv – men det betyr ikke at vi ikke skal prøve å gjøre det gode

Gud ønsker å hjelpe oss til å leve bedre liv, hjelpe oss til å vende oss bort fra synden.

Tema

Tema på iTro i august er «Begynnelse».

Saken ble første gang publisert 21. august 2019.

Det er godt for oss, og for mennesker rundt oss, at vi prøver å leve gode liv. Bibelen peker på flere konkrete handlinger, men også holdninger og tanker som er dårlige for oss og de rundt oss, og kaller dette for synd. 

Synden ligger dypt i oss mennesker, og det er den som skiller oss fra å leve helt nært Gud. For Gud er Hellig, og vi syndere tåler ikke den hellige Gud. Vi er som papir, han som flammer.

Jesus har fiksa alt

Det var synden, alt det vonde i verden og i oss, Jesus knuste på korset. Han tok straffen for alt det ondskapsfulle og kjipe som mennesker har gjort, og vil komme til å gjøre. Jesus fiksa!  

Likevel er det fortsatt synd i verden, og synd i oss – og det vil ikke bli borte før Gud skaper en ny verden. Det har han lovet å gjøre, og da skal alle som tror at Jesus har fiksa alt for dem – få leve i en verden uten ondskap, i en evighet.  

I Bibelen står det flere steder at vi skal vende oss bort fra syndene våre. Vi er jo mennesker, og vil derfor aldri klare å leve syndfrie liv, men det betyr likevel ikke at vi som kristne bare skal slå oss ti ro med det.

Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!» (Joh 8,11) 

Konkrete tips

Bli oppmerksom på egen synd

Vi kan ikke vende oss bort fra noe vi ikke merker er tilstede i livene våre. Gjennom å lese i Bibelen lærer vi mer om Guds standard, og hva som er godt for oss. 

Prøv gjerne å lese litt fra: De ti bud eller Bergprekenen.

Be

Gud ønsker å hjelpe oss. Be om hjelp til å se synd i livet ditt, og be om hjelp til å holde deg borte fra den. 

Få hjelp

Finn noen du stoler på, som kan følge deg opp og hjelpe deg. Kanskje flere i gjengen ønsker å slutte å baktale – det blir enklere om dere står sammen om det. 

Lev nær Jesus

For noen dager siden ble det publisert en andakt om fristelser på iTro. Judith Emelie Hageberg skriver her om at det å leve nært Jesus vil hjelpe deg til å unngå fristelser. Lever vi nær Jesus vil Han påvirke oss, og forandre oss, også på dette området.  

Guds standard er uoppnåelig

Vi vil aldri klare å leve syndfrie liv. Selv etter min egen standard for hva jeg regner som akseptabel og god oppførsel feiler jeg gang på gang. Jeg gjetter at du også gjør det. 

Guds standard er satt uendelig mye høyere enn min. I Bibelen står det at til og med ønsket om å gjøre noen andre vondt er syndig. Det lille sekundet der du vurderer om du skal holde noen utenfor gjengen, eller irriterer deg uten grunn over småsøsken – til og med det er synd for Gud. 

Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ‘ Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.’ Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: ‘Din idiot!’ skal være skyldig for Det høye råd (….) Matt 5, 21-22 

Guds standard er uoppnåelig for absolutt alle mennesker – men det faktumet trenger ikke å gjøre oss motløse. 

Gud gir oss en løsning, som ikke handler om at vi må prøve å leve perfekte liv. Han la straffen for våre syndige handlinger og tanker på Jesus. Jesus tok straffen, Han ble forlatt av Gud. Derfor trenger Gud aldri å forlate oss. 

Synden har ikke lenger makt over oss. Alt vi trenger å gjøre er å innrømme at vi trenger Jesus. Ved å ta i mot det Jesus har gjort for oss, gir vi Den Hellige Ånd muligheten til å påvirke oss, og arbeide i oss. Det gjør at vi kan få hjelp til å leve bedre liv, hjelp til å vende oss bort fra synde.

Tilgivelse, igjen og igjen

Gud tilgir, igjen og igjen. Uansett hva du har gjort, finnes det tilgivelse hos Gud. Han blir ikke oppgitt, Han blir ikke lei av deg. Han ønsker at du skal leve nær Ham, og komme til Ham med alle ting som er vanskelige, alle synder du sliter med. 

Han vil leve sammen med deg – det var derfor Han skapte deg! 

Tema

Tema på iTro i august er «Begynnelse».

Saken ble første gang publisert 21. august 2019.