Guds kjærlighet er fullkommen, ubetinget og ubeskrivelig stor

Guds kjærlighet er fullkommen, ubetinget og ubeskrivelig stor

Ellinor Selstø Harnes (18) deler 5 grunner til at hun er kristen.

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

Det er flere grunner til at jeg er kristen. Den kristne troa har en stor og betydningsfull plass i hjertet mitt. Jeg ønsker derfor å dele fem av grunnene til at jeg er kristen.

1. Guds kjærlighet

Kjærligheten fra Gud til oss er så overveldende at den ikke kan beskrives. I 1. Johannes 4,8 står det at «Gud er kjærlighet». Guds kjærlighet er fullkommen, ubetinget og ubeskrivelig stor. Derfor er Guds kjærlighet en av grunnene til at jeg er kristen.

2. Bibelens visdom

Bibelen er oppskriften på hvordan vi kan leve det beste livet, og den gir oss veiledning til hvordan vi kan ta det ut i praksis. For meg har dette vært viktig. Den viser meg hvordan jeg ønsker å være som person, hvordan jeg vil oppføre meg og hvordan jeg kan leve et meningsfylt og verdifullt liv. Derfor er Bibelens visdom en annen grunn til at jeg er kristen.

3. Fellesskapet med andre kristne

Ettersom jeg har vokst opp på et sted med få kristne, har jeg merket hvor viktig det er å ha flere kristne rundt seg. Vi kristne er som lemmer på en kropp. Vi fungerer ikke alene, men er avhengige av andre.

I perioder med tvil og utfordringer er det fint og ha en stødig ryggmarg i form av et fellesskap en kan lene seg på. Derfor er fellesskapet med andre kristne en av grunnene til at jeg er kristen.

4. Løsning på det ondes problem

Det finnes mye ondt her i verden, men med troen på Gud vil det onde løse seg. Derfor er løsningen på det ondes problem en annen grunn til at jeg er kristen.

For mer om det ondes problem kan du finne videoressurser HER

5. Håpet om evigheten

For mange kan tanken om hva som skjer etter døden være skummel. Men troen på Jesus gjør at jeg har et håp om et liv etter det jordiske livet også. Jeg har et håp om en evighet sammen med Gud, der alt er bra.

Jeg har et håp om et liv der jeg for evig kan være sammen med dem jeg er glad i, og der jeg er tilgitt alle mine synder. Derfor er håpet om evigheten den femte grunnen til at jeg er kristen.

Dette er fem av grunnene til at jeg er kristen; Guds kjærlighet, Bibelens visdom, fellesskapet med andre kristne, løsning på det ondes problem, og håpet om evigheten.

 

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.