Kommentar

Mary, did you know?

Kunne Maria vite at det lille Jesus-barnet hennes skulle gå på vannet, gi blinde synet tilbake og dø på et kors?
av Jon Anders Østebrød

#HeltUnik

Alle mennesker er unike og har en komplett verdi kun ved å være seg selv, sier Anette fra Menneskeverd.
av Anette Stubseid Sørensen