Gloser

Dåpen

Samtaler om dåpen kan være forvirrende – kanskje fordi vi ofte starter med spørsmålet om småbarn og dåp. Før vi diskuterer det emnet, bør vi finne svar på tre andre spørsmål.

av Egil Sjaastad

Rettferdiggjørelse

Jesus ble dømt skyldig for dine synder, slik at nå er det han som har løyet, stjålet og sett på porno. Og du er rettferdiggjort. Det er en god byttehandel.

av VIDAR PETTERSEN

Sannhet

I Sannhetens rettssak var Pilatus svært nær svaret på spørsmålet han i ettertid har blitt kjent for: Hva er sannhet?

av Robert Lilleaasen